¨
   
 

Ceny projektů

Cena projektu je jednotná: 26 870 Kč.
Projekt za 26 870 Kč obsahuje:
3 paré realizeční projekt (měřítko 1:50)
3 paré projekt pro stavební povolení (měřítko 1:100)
a bonusy zdarma:
Položkový rozpočet, Výkaz výměr, DVD - instruktážní video a Podpora při přípravě stavby.
Projektová studie obsahuje zjednodušené půdorysy v měřítku 1:100, informace o nárocích na inženýrské sítě, aproximativní rozpočet a podklady na vypracování situačního plánu v měřítku 1:200.
Projektová studie slouží pro zakreslení osazení RD na parcelu a požárně odstupových vzdáleností a případně na vyžádání stanoviska od stavebního úřadu k možnosti výstavby RD.
 
 


© Copyright 2014 | H&H Jana Hubková